Списак приложника за звона (на дну странице)
18.11.2017.

Списак приложника за звона (на дну странице)

12. март 2017.

Управа храма Светог цара Лазара у Андрићграду обавјештава и моли људе добре воље, приватне и друштвене субјекте да сходно својим могућностима приложе новчана средства за исплату црквених звона која су постављена код храма Св. цара Лазара и свих Српских мученика у Андрићграду.

ПРОЧИТАТИ: Постављена звона испред храма у Андрићграду

На једној од Светих Литургија већ смо најавили да ћемо почети прикупљање прилога, а сада ево и овим путем желимо да упознамо парохијане и вјернике из нашег града, земље и иностранства да дају свој допринос и да звона која су већ испред храма што пре исплатимо.

Неки наши парохијани и вјерници са стране већ су дали своје прилоге, не желећи да им се помињу имена, што је свакако јеванђелски. Међутим, због увида и што би рекли „транспарентности“ ја сам за то да се прилози објаве, па ћемо два пута мјесечно допуњавати и објављивати сакупљени износ, са иницијалима приложника на овој страници. (погледати доле)

Цијена звона је 18 e по килограму, плус додатни трошкови носеће конструкције. У плану је куповина три звона, па ћемо вас о даљим активностима обавјештавати.

Уколико неко жели детаљније информације може контактирати свештеника Средоја Андрића на телефон: +387 65 678 550 или на e-mail: sandricx2@gmail.com

Упутства за уплате на жиро рачун

Прима: Храм Светог цара Лазара – Вишеград, Андрићград

Број рачуна у НЛБ Развојној банци у КМ је: 562-006-811511-6716

Сврха дознаке: Прилог за звона
___________________________________________

Инструкције за девизне уплате

Да звона звоне!
Хвала вам! Са Божијим благословом!

_______________________
протојереј Средоје Андрић

Списак са пуним именима приложника можете добити захтјевом на e-mail: sandricx2@gmail.com
____________________________
1. В. и В. Б. ____________5 км
2. С. и О. М. __________ 20 км
3. Д. и А. Л. ___________20 км
4. С. Т. ______________ 20 км
5. А. Ш. _____________ 15 км
6. М. В. ______________ 30 км
7. М. Б. ______________ 50 км
8. Л. К. ______________ 10 км
9. С. К. ______________10 км
10. Н. Н. ______________ 50 е
11. Д. и Б. Л. ___________10 км
12. Н. и К. В. ___________ 100 $
13. П. С. ______________ 10 км
14. М. С. ___________ 1000 дин
15. Н. М. ______________ 10 км
16. С. ________________ 50 км
17. М. С. са М. и Т. ______ 50 км
18. Р. В. ______________ 50 км
19. М. Т. ______________ 30 км
20. Н. Н. ______________ 20 км
21. Н. Н. ____________ 500 дин
22. В. Н. _____________ 20 км
23. М. и Р. Т. __________ 200 км
24. А. Ш. ______________ 45 км
25. О. Ј. ______________ 10 км
26. Породица П. ________ 20 е
27. М. З. ______________ 50 км
28. И. Г. ______________ 10 км
29. Д. Ш. _____________ 10 км
30. П. Ј. ______________ 20 км
31. Н. и М. Ж. __________ 20 км

УКУПНО _____ 1138 км

Објављено 14. фебруара 2017.
_____________________________

32. Р. Б. _________________ 20 км
33. С. П. ________________ 1000 дин
34. Т. Д. и М. _____________ 2000 дин
35. В. ВГ. ________________ 10 км
36. В. ___________________ 10 км
37. Ј. Ђ. _________________ 10 км
38. А. С. _________________ 10 км
39. А. Т. __________________ 10 км
40. В. Л. __________________ 15 км
41. В. З. и Б. _______________ 2000 дин
42. М. С. __________________ 20 км
43. О. Т. __________________ 100 км
44. А. Ш. __________________ 30 км
45. М. Ч. __________________ 10 км
46. Г. Л. ___________________ 20 е
47. П. С. __________________ 20 е
48. Б. А. ___________________ 200 км
49. В. М. ___________________ 10 км
50. Т. М. ____________________ 500 дин
51. З. С. ____________________ 10 км
52. Д. А. ____________________ 20 е
53. С. Г. ____________________ 20 км
54. Ж. У. ___________________ 10 е
55. Д. У. ____________________ 10 е
56. Љ. Л. са дјецом __________ 10 е
57. О. Ђ. са сином ___________ 10 е
58. С. Ђ. са дјецом ___________ 20 км
59. И. М. (ж.рачун) _______________ 10 км
60. В. Б. (ж.рачун) _______________ 50 км
_________________________________

УКУПНО __________________ 845 км
Претходно стање ___________ 1138 км
_________________________________________
УКУПНО СВЕ ______________ 1983 км 
Објављено 27. фебруара 2017.
______________________________________________

61. Н. Н. ___________________ 250 дин
62. Ш. С. ___________________ 5 е
63. Љ. К. ___________________ 10 км
64. Т. А. ____________________ 100 км
65. Н. К. ____________________ 280 дин
66. М. К. ____________________ 10 км
67. Н. С. ____________________ 20 е
68. С. Ј. _____________________ 10 км
69. П: и Д. Ч. _________________ 50 км
70. С. В. са породицом _________ 5 км
71. О. и М. Ж. _________________ 20 км
72. Л. С. _____________________ 5 км
73. С. Ђ. _____________________ 10 км
74. Д. В. ______________________ 10 км
75. М. М. ______________________ 10 е
76. М. М. ______________________ 10 е
77. М. М. ______________________ 10 е
78. М. Р. ______________________ 10 е
79. М. В. ______________________ 10 е
80. М. С. ______________________ 10 км
81. Т. Ј – Р. ____________________ 50 км
82. М. Т. ______________________ 10 км
83. С. Г. ______________________ 10 км
84. З. В. ______________________ 10 км
85. Н. Д. ______________________ 10 км
86. Р. Н. ______________________ 20 км
87. Р. Ђ. ______________________ 20 км
88. А. Ђ. ______________________ 20 км
89. М. и С. Т. ___________________ 5000 дин
90. М. Ђ. и Ј. ___________________ 50 е
91. Р. К. _______________________ 20 км
92. М. Ш. ______________________ 200 дин
93. Н. Б. _______________________ 20 е

УКУПНО: 781 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 1983 км
УКУПНО СВЕ: 2764 км
Објављено: 12. марта 2017.

94. В. Б. ___________________10 км
95. М. К. ___________________ 10 км
96. о. М. В. _________________ 10 км
97. М. и Д. М. ________________ 10 км
98. В. Б. ____________________ 10 км
99. Б. К. ____________________ 10 км
100. Б. П. ___________________ 50 км
101. Н. Н. ___________________ 3 км
102. С. А. ____________________ 40 км
103. Д. В. ____________________ 50 км
104. Б. М. ____________________ 10 км
105. Л. Р. _____________________ 5 км
106. М. Г. _____________________ 10 км
107. Г. К. _____________________ 20 км
108. Б. Д. (уплата на Ж. Р.) _______ 10 км
109. Н. Ј. _____________________ 5 е
110. М. К. _____________________ 20 км
111. Љ. К. _____________________ 7 км
112. Н. М. _____________________ 20 км
113. Ј. Д. ______________________ 10 е
114. породица П. _______________ 100 км
115. Т. С. ______________________ 10 е
116. В. Б. ______________________ 5 км
117. С. Н. ______________________ 10 км
118. Б. С. ______________________ 5 км
119. В. и Н. С. ___________________ 20 км
120. породица Ј. _________________ 40 км
121. С. А. _______________________ 10 км
122. П. В. _______________________ 10 км
123. Д. Ш. _______________________ 10 км
124. Н. К. ______________________ 100 км
125. М. А. ______________________ 20 км
126. С. Ђ. _____________________ 100 км
127. О. К. _______________________ 5 км
128. Д. Ј. ______________________ 100 км
129. Д. Т. ______________________ 10 км
130. Ј. М. ________________________ 10 км
131. породица М. __________________ 50 км
132. В. Г. _________________________ 50 км
133. М. Ј. (за С. Ј. ) (уплата на Ж.Р.) ____ 36 км
134. породица Л. __________________ 20 км
135. В. Б. ________________________ 10 км
136. З. Л. ________________________ 10 км
137. Р. Б. ________________________ 20 е
138. М. Н. ________________________ 5 е
139. М. С. ________________________ 5 е
140. Р. Л. _________________________ 10 км
141. Општина Вишеград (уплата на Ж.Р.) ___ 5000 км
142. П. Г. _________________________ 30 км
143. Р. В. _________________________ 10 км
144. Г. Т. (уплата на Мегдану) _________ 10 км
145. Д. М. М. И. (уплата на Мегдану) ____ 20 км
146. Р. С. (уплата на Мегдану) _________ 30 км
147. Н. С. (уплата на Мегдану) _________ 30 км
____________________________

УКУПНО: 6283 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 2764 км
УКУПНО СВЕ: 9047 км
Објављено: 28. марта 2017.

148. В. С. ______________________ 100 км
149. Б. Ч. ______________________ 10 км
150. С. и Ј. _____________________ 10 км
151. Р. и Р. Ф. ____________________ 10 км
152. М. и С. Р. ____________________ 20 км
153. М. М. и М. Ђ. _________________ 1925 дин
154. А. К. _______________________ 50 км
155. Н. и Н. Р. ____________________ 4 км
156. Б. Ш. (уплата на Мегдану) _______ 20 км
157. С. и Н. Ш. (уплата на Мегдану) ___ 20 км
158. Породица М. (уплата на Мегдану) __ 1040 дин
159. Д. и Д. Д. (К.Митровица) __________ 100 км
160. Н. и К. В. ______________________ 20 км
161. М. Ш. _________________________ 20 ш.франака
162. М. Г. (уплата на Мегдану) __________ 100 е
163. М. Д. (црк. продавница у граду) _____ 20 км
164. М. Г. (цр. продавница у граду) ______ 10 км
165. А. К. __________________________ 20 км
166. Л. Г. __________________________ 10 км
167. Д. М. __________________________ 10 км
168. Р. Н. __________________________ 10 км
169. М. М. __________________________ 20 км
170. Д. П. __________________________ 10 км
171. Д. М. (Бијељина) ________________ 20 км
172. Р. Ђ. __________________________ 20 км
173. Д. М. (Петар, Павле, Ирина и Биљана) __ 10 км
174. В. Ј. _____________________________ 50 км
175. Д. Ш. са родитељима _______________ 50 е
176. С. У. са породицом _________________ 50 км
177. Б. К. _____________________________ 3 км
178. Д. Г. ____________________________ 20 км
179. В. Б. ____________________________ 2000 дин
180. М. Ш. ____________________________ 10 км
181. М. А. _____________________________ 50 км
182. Фершпед ДОО Вишеград (упл. на Ж.Р.) __ 100 км

УКУПНО: 1211 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 9047 км
УКУПНО СВЕ: 10258 км
Објављено: 12. априла 2017.

183. В. П. ________________________ 30 км
184. Д. и Д. Ј. _____________________ 20 км
185. Г. и И. М. _____________________ 10 км
186. М. С. Н. К. ____________________ 10 км
187. Љ. М. ________________________ 2 км
188. М. Ш. ________________________ 10 км
189. Л. Ш. ________________________ 10 км
190. М. Н. са породицом ____________ 20 е
191. Д. Ш. са породицом ____________ 100 км
192. Р. П. са породицом _____________ 50 км
193. М. И. _________________________ 2 е
194. Ж. К. _________________________ 200 дин
195. Д. Ш. _________________________ 10 км
196. СТР. Слободан и Слађан ( уплата на Ж.Р.) ____ 200 км
197. С. Д. _________________________ 20 км
198. Ж. и М. Р. (Невесиње)____________ 20 км
199. К. Б. _________________________ 20 км
200. О. Б. _________________________ 20 км
201. Л. Т. __________________________ 10 км
202. М. Г. __________________________ 10 км
203. М. и М. Ј. ______________________ 20 км
204. Б. А. __________________________ 40 км
205. Д. М. __________________________ 10 км
206. Н. А. __________________________ 2300 дин
207. Д. Н. __________________________ 20 е
208. Д. Д. са породицом ______________ 50 км
209. Д. Ш. __________________________ 10 км
210. Породица Б. ____________________ 20 е
211. Н. Н. ___________________________ 70 дин
212. С. К. ___________________________ 1000 дин
213. Н. Н. __________________________ 10 е
214. Н. М. ___________________________ 50 км
215. Б. М. ___________________________ 50 км
216. Г. С. Ваљево ____________________ 1000 дин
217. Л. Д. ___________________________ 36 км
218. С. П. ___________________________ 50 км
219. Л. М. Швајцарска (уплата на Д. Р.) ____ 167 км
220. В. С. ___________________________ 10 км
221. Б. А. ____________________________ 50 км
222. А. Ш. ___________________________ 10 км
223. Д. Ш. ___________________________ 20 км
224. Г. породица _____________________ 20 км
225. Д. М. ___________________________ 10 е
226. В. М. ___________________________ 10 е
227. С. В. Б. _________________________ 50 км
228. Н. К. ___________________________ 10 км
229. Б. С. ___________________________ 20 е
230. Породица Ђ. ____________________ 18 е
231. М. Б. ___________________________ 200 дин
232. Д. К. ___________________________ 2000 дин
233. М. Р. ___________________________ 50 е
234. Д. К. ___________________________ 1000 дин
235. М. П. ___________________________ 10 км
236. М. Г. ____________________________ 10 км
237. Д. Б. ____________________________ 10 км
238. С. Б. ____________________________ 100 е
239. М. и И. Г. _________________________ 1000 дин
240. П. Х. ____________________________ 50 е
241. Х. Ц. ____________________________ 50 е
242. Р. М. ____________________________ 10 е
243. З. В. ____________________________ 1000 дин
244. Г. П. ____________________________ 5 е
245. С. Ш. ___________________________ 20 е
______________________________________________________
УКУПНО: 2194 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 10258 км
УКУПНО СВЕ: 12452 км
Објављено: 3. маја 2017.

246. Б. Р. __________________________ 100 дин
247. С. З. и М. С. ____________________ 20 е
248. Б. А. __________________________ 10 км
249. Н. К. __________________________ 10 км
250. Ж и Б. К. _______________________ 20 км
251. Д. И. __________________________ 20 е
252. М. К. __________________________ 30 км
253. В. Л. __________________________ 5 км
254. М. А. __________________________ 10 км
255. Д. П. и С. ______________________ 50 км
256. Љ. Ј. _________________________ 10 км
257. Б. Б. __________________________ 100 е
258. З. Г. __________________________ 10 км
259. Д. и Р. П. ______________________ 50 км
260. Д. П. _________________________ 50 км
261. М. Н. _________________________ 100 км
262. Љ. М. ________________________ 5 км
263. Р. и М. ________________________ 20 км
264. Н. Н. _________________________ 20 км
265. А. Н. _________________________ 500 дин
266. П. Р. _________________________ 20 км
267. В. В. ________________________ 40 км
268. Б. Б. ________________________ 6 км
269. Породица М. из Ниша __________ 100 дин
270. Н. Н. ________________________ 200 дин
271. В. П. _________________________ 20 км
272. С. Г. __________________________ 5 е
273. Р. Ђ. __________________________ 20 км
274. В. Ш. _________________________ 10 км
275. Љ. К. _________________________ 10 км
276. Хаџи М. М. _____________________ 10 е
277. Г. А. ___________________________ 500 дин
278. М. С. __________________________ 50 км
279. И. К. ___________________________ 20 км
280. М. Н. __________________________ 10 км
281. В. Т. ___________________________ 12 км
282. А. Ш. __________________________ 60 км
283. Љ. В. __________________________ 10 км
284. С. М. __________________________ 20 е
285. Ж. А. __________________________ 10 км
286. Д. Ш. __________________________ 10 км
287. М. Ј. __________________________ 200 дин
288. Г. В. са породицом _______________ 2000 дин
289. З.Ђ. __________________________ 10 км
290. Р. и Д. Ј. _______________________ 4000 дин
291. С. и М. Г. ______________________ 5000 дин
292. М. Ј. __________________________ 1000 дин
293. Ј. Н. __________________________ 1000 дин
294. М. П. __________________________ 1000 дин
295. Д. Т. и З. _______________________ 100 канад.долара
296. Д. К. __________________________ 20 км
297. М. О. __________________________ 20 км
298. П. О. __________________________ 20 км
299. М. М. __________________________ 10 км
300. Г. К. ___________________________ 10 км
301. Фамилија Е. ____________________ 10 е
302. З. С. __________________________ 20 км
303. Д. П. __________________________ 20 км
304. Р. Л. ___________________________ 10 км
305. М. Г. ___________________________ 10 км
306. Р. Н. ___________________________ 10 км
307. Р. Б. са породицом _______________ 50 км
308. В. М. А. Г. М. и и Д. ________________ 10 е
309. К. М. ___________________________ 10 км
310. М. М. __________________________ 10 е
311. Породица Х. ____________________ 10 км
312. Б. Х. ___________________________ 1000 дин
313. Потомци и сродници М. и Љ. И. _____ 20 е
314. Л. Л. ___________________________ 18 е
315. Ж. и С. С. _______________________ 20 е
316. С. и С. С. _______________________ 20 долара
317. Б. К. ___________________________ 18 е
318. М. С. __________________________ 10 км
319. Д. Ј. ___________________________ 10 км
320. С. Ђ. __________________________ 70 км
321. Г. М. ___________________________ 10 км
322. А. Ш. __________________________ 20 км

УКУПНО: __________ 1990 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 12452 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 14442 КМ
Објављено: 11. јун 2017.

323. Б. и Н. Т. _______________________ 50 е
324. М. Р. __________________________ 54 е
325. Г. М. __________________________ 80 км
326. Р. Р. ___________________________ 10 км
327. И. К. __________________________ 10 км
328. Ј. и Б. С. ______________________ 100 км
329. Б. Д. __________________________ 120 дин
330. С. Р. __________________________ 50 км
331. М. Б. __________________________ 10 км
332. С. Е. __________________________ 200 дин
333. Н. Н. __________________________ 70 км
334. Ж. Р. __________________________ 10 е
335. Ђ. М. __________________________ 10 км
336. М. Ј. __________________________ 10 км
337. М. и М. ________________________ 2000 дин
338. Б. Ц. из Зајечара ________________ 100 дин
339. Б. _____________________________ 5 км
340. Д. Б. ___________________________ 4 км
341. Б. _____________________________ 100 дин
342. М. Л. и Л. и И. ___________________ 50 км
343. Ј. С. и Н. _______________________ 20 км
344. М. У. ___________________________ 10 е
345. Р. В. ___________________________ 40 е
346. Л. Ј. из Пирота __________________ 1000 дин
347. Д. Ј. ___________________________ 10 км
348. М. С. __________________________ 10 км
349. Ј. М. ___________________________ 5 км
350. А. Ш. ___________________________ 75 км
351. Ј. Б. ____________________________ 50 е
352. Д. М. ___________________________ 500 дин
353. З. Р. ____________________________ 640 дин
354. В. К. ____________________________ 20 км
355. С. Д. ____________________________ 20 км
356. З. Р. _____________________________ 5 км
357. Н. С. ____________________________ 10 км
358. С. К. ____________________________ 10 км
359. Н. Н. ____________________________ 2 км
360. Р. Е. _____________________________ 1000 дин
361. М. М. ____________________________ 10 км
362. О. К. и М. Ј. _______________________ 10 км
363. С. Б. из Д. Ријека __________________ 50 км
364. Н. Н. _____________________________ 10 км
365. А. П. _____________________________ 20 е
366. М. С. _____________________________ 600 дин
367. М. С. _____________________________ 50 аустр. долара
368. С. Ш. са децом ____________________ 60 км
369. П. Г. са породицом _________________ 20 км
370. З. и Љ. К. _________________________ 20 е
371. С. Ђ. ____________________________ 10 км
372. С. Б. _____________________________ 10 км
373. М. К. _____________________________ 10 км
374. С. Г. ______________________________ 10 км
375. Фамилија Д. _______________________ 100 аустр. долара
376. МАЛИЧЕВИЋ ДОО Чајниче (уплата на Ж.Р.) ___ 400 км
377. М. Ј. из Београда ___________________ 50 е

УКУПНО: __________ 2080 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 14442 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 16 522 КМ
Објављено: 13. јул 2017.
_________________________________________________

378. Н. Р. ______________________ 20 е
379. Н. М. _____________________ 10 е
380. Ј. И. ______________________ 10 е
381. В. Ј. ______________________ 10 е
382. Љ. П. _____________________ 5,5 км
383. Д. Н. ______________________ 2000 дин
384. М. Б. ______________________ 20 км
385. Р. Б. _______________________ 20 км
386. Ж. и Д. М. __________________ 50 е
387. З. З. _______________________ 50 е
388. Н. И. _______________________ 20 е
389. Д. А. _______________________ 500 дин
390. М. и З. Љ. __________________ 1500 дин
391. Н. Н. ______________________ 10 км
392. Н. Н. _______________________ 2000 дин
393. П. и Б. Р. ____________________ 20 км
394. М. Р. ________________________ 2000 дин
395. А. Ш. _______________________ 45 км
396. Д. Б. _______________________ 18 е
397. Н. Н. _______________________ 200 дин
398. М. П. _______________________ 500 дин
399. В. П. ________________________ 1000 дин
400. М. и Љ. Ђ. ___________________ 50 е
401. С. Ч. ________________________ 20 км
402. А. и С. М. ( у злату) ___________ 558 км
403. А. К. ________________________ 240 дин
404. Д. К. ________________________ 10 км
405. Н. Н. ________________________ 200 дин
406. С. С. и М. ____________________ 50 км
407. С. С. ________________________ 100 км
408. Ј. и Б. С. _____________________ 100 км
409. М. Ј. – НС ____________________ 5 е
410. Н. Н. ________________________ 10 км
411. С. и М. Ш. ____________________ 50 е
412. С. Ж. Д. ______________________ 200 дин
413. „Сабља“ Ужице и Њ. ___________ 2000 дин
414. М. Р. _________________________ 10 км
415. Д. Ш. _________________________ 10 км
416. Породица К: Т. С. Д. и М. _________ 20 е
417. И. П. __________________________ 15 км
418. С. Г. ___________________________ 10 км
419. Ј. К. ___________________________ 20 е
420. С. Т. ___________________________ 50 км
421. А. С. ___________________________ 20 е
422. С. К. ___________________________ 12 км
423. А. Р. ____________________________ 100 дин
424. Н. Н. ____________________________ 10 км
425. М. Г. ____________________________ 20 е
426. Б. Ј. Крагујевац ___________________ 350 дин
427. Д. Р. _____________________________ 5 км
428. Фамилија Г. _______________________ 10 е
429. Р. П. _____________________________ 10 км
430. Б. _______________________________ 50 е
431. З. Ц. Теслић са породицом __________ 20 км
432. М. К. _____________________________ 10 км
433. Ц. Ђ. _____________________________ 5 км
434. В. К. _____________________________ 5 е
435. Ш. П. Прњавор (Б.Л) ________________ 20 км
436. Ђ. Р. _____________________________ 10 е
437. Б. М. _____________________________ 10 е
438. С. А. и Д. А. – Ж. Рачун ______________ 100 км
439. М. Л. _____________________________ 200 дин
440. В. и С. Н. _________________________ 500 дин
441. С. О. _____________________________ 10 км
442. М. Л. _____________________________ 21 км
443. А. Ш. _____________________________ 10 км
444. С. Р. ______________________________ 50 е
445. С. Л. ______________________________ 90 е
446. Т. Ж. ______________________________ 8000 дин
447. О. Т. ______________________________ 10 е
448. М. В. ______________________________ 10 км

УКУПНО: __________ 2 822 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 16 522 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 19 344 КМ
Објављено: 31. августа 2017.

449. М. Д. _____________________________ 10 км
450. Д. и С. А. __________________________ 20 км
451. Ч. и Н. Д. __________________________ 20 е
452. Д. и С. Г. ___________________________ 20 е
453. З. М. ______________________________ 1000 дин
454. Потомци М. и Љ. И. __________________ 10 км
455. Ј. М. _______________________________ 3800 дин
456. М. П. са породицом __________________ 20 е
457. Б. Ђ. ______________________________ 5 е
458. А. Б. ______________________________ 20 км
459. З. Р. _______________________________ 20 е
460. Б. Д. са породицом ___________________ 10 км
461. М. Ј. (уплата на жиро рачун) ___________ 50 км
462. Б. М. _______________________________ 200 дин
463. У. М. _______________________________ 100 дин
464. К. и Н. В. ___________________________ 50 амер. долара
465. др О. А. ____________________________ 20 е
466. Р. С. _______________________________ 20 е
467. Ђ. Л. _______________________________ 100 км
468. Л. М. _______________________________ 10 км
469. Ж. Ш. ______________________________ 10 е
470. М. Ћ. са породицом __________________ 5 е
471. Д. Б. _______________________________ 10 е
472. С. М. _______________________________ 10 км
473. О. и М. С. ___________________________ 20 е
474. Љ. К. _______________________________ 10 км
475. Ж. Б. А. Т. и М. Л. _____________________ 20 е
476. Е. М. _______________________________ 20 е
477. Г. М. ________________________________ 20 е
478. С. М. _______________________________ 20 е
479. Б. М. _______________________________ 20 е
480. Г. М. ________________________________ 20 е
481. В. и Х. ______________________________ 1 е
482. М. Д. Т. _____________________________ 20 км
483. К. и Н. В. ____________________________ 10 км
484. Ц. М. _______________________________ 20 е
485. П. А. _______________________________ 10 е
486. М. И. _______________________________ 5 е

УКУПНО: __________ 1 076 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 19 344 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 20 420 КМ
Објављено: 2. новембра 2017.

487. А. С. _______________________________ 5 км
488. Д. Ч. _______________________________ 5 км
489. Љ. Т. _______________________________ 10 км
490. С. Д. _______________________________ 20 е
491. Ј. и Ј. Ј. _____________________________ 50 км
492. Г. и Љ. Р. ____________________________ 20 е
493. Б. и М. К. ____________________________ 50 км
494. С. и Ж. П. ____________________________ 50 км
495. С. С. ________________________________ 10 км
496. Породица Д. и Б. _______________________ 2000 дин
497. З. М. ________________________________ 20 км
498. М. Ђ. ________________________________ 20 е

УКУПНО: ____________ 348 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ    20 420 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 20 768 КМ
Објављено: 21. новембра 2017.

 1. Л. Р. _____________________________ 10 км
 2. Б. Ч.  Београд ______________________ 20 е
 3. Б. Д. _____________________________ 10 км
 4. Г. Ј. _____________________________ 10 км
 5. З. М. ____________________________ 10 км
 6. М. В. ____________________________ 5 км
 7. М. В. ____________________________ 10 км
 8. С. Г. _____________________________ 10 км
 9. Ж. Д. ____________________________ 10 км
 10. О. К. ____________________________ 10 км
 11. Н. Н. ____________________________ 300 дин
 12. Ј. и Н. С. __________________________ 20 км
 13. Т. М. _____________________________ 10 км
 14. С. М. _____________________________ 10 км
 15. М. Г. _____________________________ 10 е
 16. Ј. и Н. С. __________________________ 10 км
 17. Ј. П. и А. М. ________________________ 20 е
 18. М. Д. Ј. и М. П. ______________________ 2000 дин
 19. М. М. _____________________________ 50 км
 20. К. А. ______________________________ 10 км
 21. Т. В. ______________________________ 5 км
 22. М. Ђ. _____________________________ 50 км
 23. Д. и А. Л. ___________________________ 20 км
 24. Љ. Ј. ______________________________ 10 км
 25. М. К. ______________________________ 5 км
 26. Д. М. Херцег Нови ____________________ 20 е
 27. К. Р. и Ж. _______________________ 10 км и 5 е
 28. Т. Б. _______________________________ 5 км
 29. З. М. ______________________________ 25 е
 30. Р. М. ______________________________ 25 е
 31. Ј. М. ______________________________ 25 е
 32. Н. М. ______________________________ 25 е
 33. Н. Н. _______________________________ 20 е
 34. Р. Р. ________________________________ 10 км
 35. Н. и М. В. ____________________________ 20 км

УКУПНО: ____________ 745 КМ
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ    20 768 КМ
УКУПНО СВЕ: ______ 21 513 КМ
Објављено: 1. марта 2018.

ПРОЧИТАТИ: Постављена звона испред храма у Андрићграду