Вишеградски Дечани Андрићград Храм у Вишеграду Храм у Вишеградској Бањи Храм у Блацама Спомен капела у Старом Броду

Списак приложника за звона како би их исплатили (на дну странице)

12. март 2017.

Управа храма Светог цара Лазара у Андрићграду обавјештава и моли људе добре воље, приватне и друштвене субјекте да сходно својим могућностима приложе новчана средства за исплату црквених звона која су постављена код храма Св. цара Лазара и свих Српских мученика у Андрићграду.

ПРОЧИТАТИ: Постављена звона испред храма у АндрићградуНа једној од Светих Литургија већ смо најавили да ћемо почети прикупљање прилога, а сада ево и овим путем желимо да упознамо парохијане и вјернике из нашег града, земље и иностранства да дају свој допринос и да звона која су већ испред храма што пре исплатимо.

Неки наши парохијани и вјерници са стране већ су дали своје прилоге, не желећи да им се помињу имена, што је свакако јеванђелски. Међутим, због увида и што би рекли „транспарентности“ ја сам за то да се прилози објаве, па ћемо два пута мјесечно допуњавати и објављивати сакупљени износ, са иницијалима приложника на овој страници. (погледати доле)

Цијена звона је 18 e по килограму, плус додатни трошкови носеће конструкције. У плану је куповина три звона, па ћемо вас о даљим активностима обавјештавати.

Уколико неко жели детаљније информације може контактирати свештеника Средоја Андрића на телефон: +387 65 678 550 или на e-mail: sandricx2@gmail.com

Упутства за уплате на жиро рачун

Прима: Храм Светог цара Лазара - Вишеград, Андрићград

Број рачуна у НЛБ Развојној банци у КМ је: 562-006-811511-6716

Сврха дознаке: Прилог за звона

___________________________________________

Инструкције за девизне уплатеДа звона звоне!
Хвала вам! Са Божијим благословом!

_______________________
протојереј Средоје Андрић

Списак са пуним именима приложника можете добити захтјевом на e-mail: sandricx2@gmail.com
____________________________
1. В. и В. Б. ____________5 км
2. С. и О. М. __________ 20 км
3. Д. и А. Л. ___________20 км
4. С. Т. ______________ 20 км
5. А. Ш. _____________ 15 км
6. М. В. ______________ 30 км
7. М. Б. ______________ 50 км
8. Л. К. ______________ 10 км
9. С. К. ______________10 км
10. Н. Н. ______________ 50 е
11. Д. и Б. Л. ___________10 км
12. Н. и К. В. ___________ 100 $
13. П. С. ______________ 10 км
14. М. С. ___________ 1000 дин
15. Н. М. ______________ 10 км
16. С. ________________ 50 км
17. М. С. са М. и Т. ______ 50 км
18. Р. В. ______________ 50 км
19. М. Т. ______________ 30 км
20. Н. Н. ______________ 20 км
21. Н. Н. ____________ 500 дин
22. В. Н. _____________ 20 км
23. М. и Р. Т. __________ 200 км
24. А. Ш. ______________ 45 км
25. О. Ј. ______________ 10 км
26. Породица П. ________ 20 е
27. М. З. ______________ 50 км
28. И. Г. ______________ 10 км
29. Д. Ш. _____________ 10 км
30. П. Ј. ______________ 20 км
31. Н. и М. Ж. __________ 20 км

УКУПНО _____ 1138 км

Објављено 14. фебруара 2017.
_____________________________

32. Р. Б. _________________ 20 км
33. С. П. ________________ 1000 дин
34. Т. Д. и М. _____________ 2000 дин
35. В. ВГ. ________________ 10 км
36. В. ___________________ 10 км
37. Ј. Ђ. _________________ 10 км
38. А. С. _________________ 10 км
39. А. Т. __________________ 10 км
40. В. Л. __________________ 15 км
41. В. З. и Б. _______________ 2000 дин
42. М. С. __________________ 20 км
43. О. Т. __________________ 100 км
44. А. Ш. __________________ 30 км
45. М. Ч. __________________ 10 км
46. Г. Л. ___________________ 20 е
47. П. С. __________________ 20 е
48. Б. А. ___________________ 200 км
49. В. М. ___________________ 10 км
50. Т. М. ____________________ 500 дин
51. З. С. ____________________ 10 км
52. Д. А. ____________________ 20 е
53. С. Г. ____________________ 20 км
54. Ж. У. ___________________ 10 е
55. Д. У. ____________________ 10 е
56. Љ. Л. са дјецом __________ 10 е
57. О. Ђ. са сином ___________ 10 е
58. С. Ђ. са дјецом ___________ 20 км
59. И. М. (ж.рачун) _______________ 10 км
60. В. Б. (ж.рачун) _______________ 50 км
_________________________________

УКУПНО __________________ 845 км
Претходно стање ___________ 1138 км
_________________________________________
УКУПНО СВЕ ______________ 1983 км
Објављено 27. фебруара 2017.
______________________________________________

61. Н. Н. ___________________ 250 дин
62. Ш. С. ___________________ 5 е
63. Љ. К. ___________________ 10 км
64. Т. А. ____________________ 100 км
65. Н. К. ____________________ 280 дин
66. М. К. ____________________ 10 км
67. Н. С. ____________________ 20 е
68. С. Ј. _____________________ 10 км
69. П: и Д. Ч. _________________ 50 км
70. С. В. са породицом _________ 5 км
71. О. и М. Ж. _________________ 20 км
72. Л. С. _____________________ 5 км
73. С. Ђ. _____________________ 10 км
74. Д. В. ______________________ 10 км
75. М. М. ______________________ 10 е
76. М. М. ______________________ 10 е
77. М. М. ______________________ 10 е
78. М. Р. ______________________ 10 е
79. М. В. ______________________ 10 е
80. М. С. ______________________ 10 км
81. Т. Ј - Р. ____________________ 50 км
82. М. Т. ______________________ 10 км
83. С. Г. ______________________ 10 км
84. З. В. ______________________ 10 км
85. Н. Д. ______________________ 10 км
86. Р. Н. ______________________ 20 км
87. Р. Ђ. ______________________ 20 км
88. А. Ђ. ______________________ 20 км
89. М. и С. Т. ___________________ 5000 дин
90. М. Ђ. и Ј. ___________________ 50 е
91. Р. К. _______________________ 20 км
92. М. Ш. ______________________ 200 дин
93. Н. Б. _______________________ 20 е

УКУПНО: 781 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 1983 км
УКУПНО СВЕ: 2764 км
Објављено: 12. марта 2017.

94. В. Б. ___________________10 км
95. М. К. ___________________ 10 км
96. о. М. В. _________________ 10 км
97. М. и Д. М. ________________ 10 км
98. В. Б. ____________________ 10 км
99. Б. К. ____________________ 10 км
100. Б. П. ___________________ 50 км
101. Н. Н. ___________________ 3 км
102. С. А. ____________________ 40 км
103. Д. В. ____________________ 50 км
104. Б. М. ____________________ 10 км
105. Л. Р. _____________________ 5 км
106. М. Г. _____________________ 10 км
107. Г. К. _____________________ 20 км
108. Б. Д. (уплата на Ж. Р.) _______ 10 км
109. Н. Ј. _____________________ 5 е
110. М. К. _____________________ 20 км
111. Љ. К. _____________________ 7 км
112. Н. М. _____________________ 20 км
113. Ј. Д. ______________________ 10 е
114. породица П. _______________ 100 км
115. Т. С. ______________________ 10 е
116. В. Б. ______________________ 5 км
117. С. Н. ______________________ 10 км
118. Б. С. ______________________ 5 км
119. В. и Н. С. ___________________ 20 км
120. породица Ј. _________________ 40 км
121. С. А. _______________________ 10 км
122. П. В. _______________________ 10 км
123. Д. Ш. _______________________ 10 км
124. Н. К. ______________________ 100 км
125. М. А. ______________________ 20 км
126. С. Ђ. _____________________ 100 км
127. О. К. _______________________ 5 км
128. Д. Ј. ______________________ 100 км
129. Д. Т. ______________________ 10 км
130. Ј. М. ________________________ 10 км
131. породица М. __________________ 50 км
132. В. Г. _________________________ 50 км
133. М. Ј. (за С. Ј. ) (уплата на Ж.Р.) ____ 36 км
134. породица Л. __________________ 20 км
135. В. Б. ________________________ 10 км
136. З. Л. ________________________ 10 км
137. Р. Б. ________________________ 20 е
138. М. Н. ________________________ 5 е
139. М. С. ________________________ 5 е
140. Р. Л. _________________________ 10 км
141. Општина Вишеград (уплата на Ж.Р.) ___ 5000 км
142. П. Г. _________________________ 30 км
143. Р. В. _________________________ 10 км
144. Г. Т. (уплата на Мегдану) _________ 10 км
145. Д. М. М. И. (уплата на Мегдану) ____ 20 км
146. Р. С. (уплата на Мегдану) _________ 30 км
147. Н. С. (уплата на Мегдану) _________ 30 км
____________________________

УКУПНО: 6283 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 2764 км
УКУПНО СВЕ: 9047 км
Објављено: 28. марта 2017.

148. В. С. ______________________ 100 км
149. Б. Ч. ______________________ 10 км
150. С. и Ј. _____________________ 10 км
151. Р. и Р. Ф. ____________________ 10 км
152. М. и С. Р. ____________________ 20 км
153. М. М. и М. Ђ. _________________ 1925 дин
154. А. К. _______________________ 50 км
155. Н. и Н. Р. ____________________ 4 км
156. Б. Ш. (уплата на Мегдану) _______ 20 км
157. С. и Н. Ш. (уплата на Мегдану) ___ 20 км
158. Породица М. (уплата на Мегдану) __ 1040 дин
159. Д. и Д. Д. (К.Митровица) __________ 100 км
160. Н. и К. В. ______________________ 20 км
161. М. Ш. _________________________ 20 ш.франака
162. М. Г. (уплата на Мегдану) __________ 100 е
163. М. Д. (црк. продавница у граду) _____ 20 км
164. М. Г. (цр. продавница у граду) ______ 10 км
165. А. К. __________________________ 20 км
166. Л. Г. __________________________ 10 км
167. Д. М. __________________________ 10 км
168. Р. Н. __________________________ 10 км
169. М. М. __________________________ 20 км
170. Д. П. __________________________ 10 км
171. Д. М. (Бијељина) ________________ 20 км
172. Р. Ђ. __________________________ 20 км
173. Д. М. (Петар, Павле, Ирина и Биљана) __ 10 км
174. В. Ј. _____________________________ 50 км
175. Д. Ш. са родитељима _______________ 50 е
176. С. У. са породицом _________________ 50 км
177. Б. К. _____________________________ 3 км
178. Д. Г. ____________________________ 20 км
179. В. Б. ____________________________ 2000 дин
180. М. Ш. ____________________________ 10 км
181. М. А. _____________________________ 50 км
182. Фершпед ДОО Вишеград (упл. на Ж.Р.) __ 100 км

УКУПНО: 1211 км
ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 9047 км
УКУПНО СВЕ: 10258 км
Објављено: 12. априла 2017.

ПРОЧИТАТИ: Постављена звона испред храма у Андрићграду


 


FACEBOOK
ДОНАЦИЈЕ

Помаже Бог добри и честити роде!

Саборни храм Светог кнеза Лазара и косовских јунака у Вишеграду - Андрићграду углавном је завршен што се тиче спољашњих радова. Сад предстоје унутрашњи радови и опремање храма потребним богослужбеним предметима и књигама. Искрено говорећи, црквени сакрални предмети нису јефтини. На нама је да храм, који је храм свих нас, опремимо лијепо и свечано, баш као што је таква и честита српска душа. Свјесни смо и тога да Вам се новац свуда тражи, али и знамо да Господ искрен дар награђује стоструко и на многе начине само Њему познате.
Храмови су увек били слика једног народа и увек се народ уграђивао у храм кроз разне видове помоћи, као што је то и овде случај. И то је добро, јер он онда постаје спона која нас веже и за Цркву и за Бога и ми се осећамо дијелом тога храма коме смо дали свој допринос.
Молба за донаторство није увек захвалан посао, али наш народ кад је у питању Црква – зна то да разумије! Тешко је у мало речи објаснити све, ал' ми се разумијемо!

Са Божијим благословом, свештеник Средоје Андрић,
старешина храма Св. Кнеза Лазара


Погледајте донације

Упутства за приложнике